Materiály použité pre nízkoenergetické domy

Rez steny nízkoenergetického domu

materiálové zloženie steny - montovaný dom

V súčasnosti, keď je akýkoľvek pokles cien energií iba dočasný je vhodné, aby náš nový dom bol postavený prinajmenšom v nízkoenergetickom  štandarde.  Takéto domy sa vyznačujú čo nízkou spotrebou energie na vykurovanie a v ideálnom prípadne i minimálnou spotrebou energie na ohrev teplej úžitkovej vody i na prevádzku ďalších spotrebičov. 

Drevostavby a energetická úspornosť

Vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti používaných materiálov umožňujú vytvárať drevostavby a ich konštrukcie s minimálnymi energetickými stratami. Podľa voliteľných variant hrúbok jednotlivých vrstiev konštrukcií je možné dosiahnuť parametrov nízkoenergetického  domu.

Zloženie obvodovej steny drevostavby

Zloženie stien a kvalita zateplenia vždy zásadným spôsobom ovplyvní energetickú náročnosť domu. Mnohí sa obávajú nízkoenergetických drevostavieb práve kvôli hrúbke steny, tieto obavy sú ale neoprávnené.

Montované domy od spoločnosti DATA Zuzana Dašková sa vyznačujú najvyššou kvalitou a najlepšou tepelnou izoláciou obvodovej steny. Zloženie steny drevostavby spočíva v kombinácii dvoch izolantov, a to minerálnej vlny a polystyrénu, ktorý zároveň chráni vonkajší plášť domu.