Čo je montovaný dom

Montované domy sú jednou z možností, z ktorých máme na výber pri voľbe nového bývania.

Základným princípom a podstatou montovaných domov je výroba niektorých častí konštrukcie priamo v továrni a ich montáž priamo na stavenisku, čo významne urýchľuje proces celej stavby.

Je možné voliť rôzny stupeň dokončenia montovaného domu a možnosti zabudovania sietí.

Pre montované domy je základom konštrukcia panelov, drevený rám vyplnený tepelno-izolačným materiálom. Aj tu je tiež rozdielny stupeň dokončenia priamo v továrni - od opláštenia rámov iba z vonkajšej strany cez panely s osadenými oknami a dverami až po prvky s finálnou úpravou z vonkajšej aj vnútornej strany a so zabudovanými rozvodmi.

montovaný dom

Lacné bývanie aj pre mladé rodiny

Vďaka priaznivým cenovým podmienkam si môžu svoj vlastný montovaný dom dovoliť aj mladé rodiny alebo jednotlivci.

Ďalšou výhodou sú typové domy. Zákazníci, ktorí si netrúfajú diktovať, ako by mal ich budúci dom vyzerať, majú uľahčenú prácu. Montované domy na kľúč je možné postaviť podľa typových projektov. Síce nebudete mať originálny dom, však dostanete praktické a osvedčené riešenie.