Vetranie v montovaných domoch

Tieto zvýšené požiadavky na vzduchotesnosť sú zabezpečované predovšetkým kvalitným prevedením konštrukčných detailov jednotlivých stavebných prvkov a v neposlednom rade dnes veľmi moderným a kvalitnými výplňami otvorov, ako sú plastové, hliníkové alebo drevené Euro okná.

Vetranie nízkoenergetického domu

Vďaka spojeniu týchto prvkov a konštrukcií získavame nadštandardný rodinný dom s vysokými úžitkovými vlastnosťami. Pri plánovaní takéhoto, vo väčšine prípadov nízkoenergetického domu, avšak nesmieme zabúdať na ďalšiu základnú požiadavku a tým je celková výmena a filtrácia vzduchu vo vnútri domu.

Rekuperácia vzduchu

Rekuperácia ako jednoduché riešenie

Rekuperácia vzduchu jednoducho pracuje s dvojitou požiadavkou. Priebežne privádza čerstvý vzduch a zároveň bráni strate tepla vetraním. Zariadenie využíva tepla odsávaného vzduchu vnútri na ohriatie chladnejšieho vzduchu zvonku. V lete sa tento proces využije opačným smerom, odsávaný vzduch ochladzuje horúci ktorý vstupuje.

Rekuperácia vzduchu pre montovaný rodinný dom

Pre výmenu vzduchu sa ponúkajú dve možnosti. A to výmena prirodzená, kedy vetráme okennými a dvernými otvormi, alebo dnes stále používanejší systém núteného, riadeného vetrania s rekuperáciou tepla. Táto možnosť, vetranie so spätným získavaním tepla, je bezpochyby tou správnou cestou do budúcnosti, ako zabezpečiť rodinný dom nielen po stránke energetickej úspory, ale aj po stránke zdravého vnútorného prostredia. Spoločnosť DATA Ponúka k svojim montovaným domom systém núteného vetrania a to systém decentrálneho vetrania s rekuperáciou tepla.

Rekuperácia vzduchu k montovanému domu akcia