Tepelná izolácia ultra nízkoenergetických domov

V bežnom dome je až 95% vetrania realizované škárami a vetracími jednotkami (digestormi, ventilátormi). S tým je spojený aj únik tepla bez návratu. Často sa potom stretávame s rôznymi poverami ohľadom použitia tepelnej izolácie. Najčastejším argumentom odporcov tepelnej izolácie (najmä polystyrénu) je, že konštrukcia po zateplení "nedýcha".

Nízkoenergetický dom používa na dýchanie a výmenu vzduchu iné, efektívnejšie spôsoby, medzi ktoré patrí rekuperácia. 

Kvalitné zaizolovanie stavby je jedným z kľúčových krokov vedúcich k dosiahnutiu nízkoenergetického štandardu. To nie je ale všetko. V porovnaní s ďalšími opatreniami, ako je investícia do kvalitných okien, vetracieho systému a ďalších dômyselných technológií, patrí zaizolovanie objektu k ekonomicky výhodnejším krokom.

Spoločnosť DATA Zuzana Dašková ponúka typové montované domy v nízkoenergetickom štandarde:

tepelná izolácia