Riadené vetranie s rekuperáciou tepla pre montované domy

Súčasná výstavba rodinných domov sa začína viac upriamovať k požiadavkám pasívneho bývania, tzn. správne navrhnutému, zateplenému domu, ktorý vyžaduje aby spĺňal všetky požiadavky na tesnosť a tepelnú izoláciu domu aj správne vetranie. To sa môže docieliť klasickým vetraním otvorenými oknami, inými spôsobmi (vetráky, nútenou ventiláciou cez okná ...) alebo riadeným vetraním s rekuperáciou tepla.

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla pre montované domy

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla rieši tiež spätný zisk tepla z odvádzaného vzduchu a takto získanú tepelnú energiu odovzdáva privádzanému chladnému čistému vzduchu z vonkajšieho prostredia.

Dnešná účinnosť dobrých rekuperačných výmenníkov vo vetracích jednotkách dosahuje bežne okolo 95% spätného zisku tepla z odvádzaného vzduchu. Príjemná klíma v interiéri montovaného domu je základným predpokladom spokojného bývania. Vďaka prepracovanému technologickému systému rekuperačných jednotiek môžeme zabezpečiť vetranie vnútorného vzduchu, a to bez výrazných strát tepelnej energie.

Riadené vetranie s rekuperáciou už býva súčasťou základných požiadaviek pri výstavbe rodinných domov s veľmi nízkymi tepelnými stratami - nízkoenergetických domov.